6 stødige grepsfaktorer

Venstre arm og hånd
– Hånden skal gripe om forskjeftet på et naturlig sted i forhold til armens lengde
– Vinkelen mellom venstre underarm og underlaget skal være minst 30º
– Våpenet skal ligge i hånden på håndrotens ben, noe over på tommelfingerballen
og tommelfingergrepet. Håndleddet kommer da midt under geværet
– Grepet skal være avslappet
– Albuen plasseres litt ut til venstre for våpenets loddlinje
– Albuen skal være så langt fremme at den bakre og myke delen av albuen kommer
mot underlaget
Kolbens plassering i skulder
– Kolben skal plasseres i skulderen slik at den tar opp rekylen på en uanstrengt og
behagelig måte
– En vanlig årsak til vedvarende skuddreddhet er at skytteren får vondt i skulderen
eller kragebenet under skuddløsning
– Ved bruk av skuddsikker vest, grunnutrustning og lignende kan kolben med
fordel plasseres tettere inn mot senter av kroppen
– Feil plassering av kolben vil som regel gi spredning i høyde og/eller vondt i
skulderen eller kragebenet, samt skygger i siktebildet
Høyre arm og hånd
– Hånden skal fatte med et fast tak høyt oppe om pistolgrepet med tommelfingeren
inntil dette og pekefingeren mot avtrekkeren
– Lillefinger skal være avslappet, og pekefinger skal foreta avtrekket
– Høyre albue skal være i god kontakt med underlaget slik at den ikke sklir ut
under skuddløsning
– Riktig grep og plassering har også her stor innflytelse både når det gjelder å
holde geværet i ro og for utførelse av riktig avtrekk
– Feil grep om pistolgrepet eller dårlig plassering av albue vil som regel gi
sidespredning eller generell spredning, og en vil miste siktebildet under
skuddløsning
Hodets plassering på kolben
– Hodet skal holdes mest mulig rett opp
– Kinnet/kjevebeinet skal legges/presses lett mot venstre side av kolben og med
hodets vekt oppe på kolberyggen
– Hvor på kolben kjeven/haken skal plasseres kan variere noe fra stilling til stilling
og er også avhengig av den enkelte skytters kroppsbygning
– Det er viktig at skytteren tilpasser kolben slik at hodet kan plasseres nøyaktig på
samme sted, hver gang. Dette vil bidra til repeterbar økt presisjon. Dette bevirker
at skytteren hurtig «tar seg inn igjen» etter et skudd og gjør at han vil kunne avgi
flere skudd i rask rekkefølge
Avslapning
Det er viktig at skytteren er avslappet og rolig før, under og etter skuddløsning.
Dette oppnås best gjennom nitid trening og erfaring på skytebanen.
Spenninger i muskulatur kan være bevisst eller ubevisst. Bevisst
muskelspenning forekommer ofte ved nervøsitet, usikkerhet, sinne eller
forventninger. Det er derfor viktig å gjøre skytteren oppmerksom på disse
reaksjonene og gi ham/hun muligheten til å trene under avslappede forhold.
Ofte vil en skytter under grunnleggende utdanning miste spenningen i kroppen
dersom instruktøren legger hendene sine på skuldrene hans og ber ham om å
slappe av. Skytteren vil da som regel merke at den naturlige stressreaksjonen
med å trekke opp skuldrene og senke nakken avtar i noen grad. Dette kan i
mange tilfeller gi skytteren en aha-opplevelse, siden denne stressreaksjonen
er instinktiv og som regel ikke bevisst.
Pusting
En rolig og uanstrengt pust vil føre til god gjennomstrømning av oksygen i blodet.
Som en grunnregel vil det være en fordel å puste inn gjennom nesen, og ut
gjennom munnen. Før skuddet skal avgis, er det viktig at blodet har så høyt
oksygeninnhold som mulig. Dette vil virke beroligende for skytteren, og
konsentrasjonsevnen øker. Det er vanlig før skuddløsning at lungene fylles helt
med luft 2–3 ganger, for deretter kun å slippe ut ca. 30 % av luften på siste utpust.
Deretter holder en pusten i 3–5 sek før skuddet avgis. Det er like viktig å holde
pusten i
1–2 sek etter at skuddet er avgitt, slik at siktebildet gjenopptas så raskt som mulig
etter avfyrt skudd.
En vanlig pustefeil er at skytteren avfyrer under inn- eller utpust. Dette vil gi
redusert sjanse for gjentagende presisjon og sannsynligvis et dårlig treffbilde med
spredning i høyde. Under stress- situasjoner eller ved høy ildhastighet er det fort
gjort å glemme pusteteknikken. Det er derfor svært viktig at skytteren så snart
som mulig i skyteutdanningen lærer riktig pusteteknikk også under krevende
situasjoner.