Fremrykningsmåter

VALG AV FREMRYKNINGSVEI må du tenke nøye igjennom så sant du har tid.
Velg sikreste vei, selv om den er lengre. Ha alltid klart for deg hvor du har nærmeste dekning.
I mørke må du velge de samme fremrykningsveier og måter som i lyse, men unngå å
komme i silhuett mot himmelen eller annen lys bakgrunn. Gå forsiktig i skog og kratt så du
ikke lager støy.

Fiendens muligheter for observasjon og ild er avgjørende for valg av fremrykningsmåte.