Personlig våpen og skyting

Våpenreglene

 1. Behandle alltid alle våpen som om de er ladd.
 2. Pek eller sikt aldri på noe du ikke er beredt på å bekjempe.
 3. Avsikre våpenet først i det øyeblikk våpenet rettes mot målet.
 4. Hold fingeren av avtrekkeren til siktene er på målet og du har til hensikt å skyte.
 5. Kjenn ditt mål, hva som er rundt, foran og bak det.

  Unntak fra våpenreglene
  Under utdanning, trening og øving kan det gjøres unntak fra regel nr 2, under følgende bestemmelser:
 • Kun etter beordring eller godkjenning av befal
 • Det gjennomføres visitasjon av alle våpen, magasin og utrustning som skal benyttes
 • Kun løsammunisjon eller tørrøving