Verneombudskurs

Verneombud

Dette kurset tar deg igjennom alt du trenger å vite angående verneombud og ansvaret det innebærer.

Verneombud

1
Hovedverneombud
2
Verneombudets oppgaver
3
Valg av verneombud
4
Verneombud eller annen ordning?
5
Verneombud eller tillitsvalgt?
6
Verneombudets rolle
7
Retten til å stanse farlig arbeid
8
Opplæring

Regelverk

1
§ 6-1. Plikt til å velge verneombud
2
§ 6-2. Verneombudets oppgaver
3
§ 6-3. Verneombudets rett til å stanse farlig arbeid
4
§ 6-4. Særskilte lokale eller regionale verneombud
5
§ 6-5. Utgifter, opplæring mv.

Forskrifter om organisering

Ledelse og medvirkning

1
§ 3-1. Inndeling i verneområder
2
§ 3-2. Valg av verneombud
3
§ 3-3. Valg av stedfortreder for Verneombudet
4
§ 3-4. Verneombudenes funksjonstid
5
§ 3-5. Hovedverneombudet
6
§ 3-6. Valg av stedfortreder for hovedverneombudet
7
§ 3-7. Arbeidsmiljøutvalg
8
§ 3-8. Stemmerett ved valg av medlemmer til arbeidsmiljøutvalg
9
§ 3-9. Gjennomføring av valg av medlemmer til arbeidsmiljøutvalg
10
§ 3-10. Gjennomføring av valg til arbeidsmiljøutvalg i virksomhet med flere lokale fagforeninger
11
§ 3-11. Stedfortredere for arbeidsmiljøutvalgets medlemmer
12
§ 3-12. Leder av arbeidsmiljøutvalg
13
§ 3-13. Saker som gjelder arbeidstakergruppe uten medlem i arbeidsmiljøutvalget
14
§ 3-14. Flere arbeidsmiljøutvalg i samme virksomhet
15
§ 3-15. Funksjonstid for medlemmer av arbeidsmiljøutvalg
16
§ 3-16. Saksbehandlingen i arbeidsmiljøutvalget
17
§ 3-17. Taushetsplikt for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg
18
§ 3-18. Opplæring av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg
19
§ 3-19. Varighet av opplæringen av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg
20
§ 3-20. Gjennomføringen av opplæringen av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg
21
§ 3-21. Arbeidstilsynets adgang til å pålegge arbeidsgiveren å gi opplæring av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg
22
§ 3-22. Virksomheter med andre samarbeidsorganer
23
§ 3-23. Spesielle grupper
24
Arbeidsmiljøutvalg
25
Arbeidsmiljøutvalg for laste- og lossearbeidere

Avslutning og refleksjon

1
Slik kan du bidra til et godt arbeidsmiljø
2
Avslutning og Testing
3
Verneombud
11 spørsmål

Denne prøven tar deg igjennom alt du trenger å vite angående verneombud og ansvaret det innebærer

Vær den første til å legge igjen en anmeldelse.

Please, login to leave a review
Layer 1
Logg inn Categories